Izkušnje nas naučijo, da v vsakem koraku, ki sledi, prepoznamo staro in nadaljujemo z novim, globjim in večjim znanjem. Če imamo to srečo, da naletimo na mentorja, ki prepozna naše življenjske potenciale, nas usmeri in nam pomaga razviti tisto, kar nas odlikuje, potem zagotovo je mogoče zgraditi svojo osebnost na močnih temeljih. V veliki meri so starši tisti, ki lahko otroku nudijo največjo možnost do samorazvoja. A vprašanje je, na koga se obrniti, ko to ni mogoče.

Žiga Jug, mlad trener, ki se s svojo rahločutnostjo dotika človeških src in ravno zaradi tega izraža svojo moč brez napuha, si utira pot na bogatih izkušnjah še iz časa, ko je kot igralec v vseh selekcijah košarke spoznal, da striktno upoštevanje trenerjevih zahtev ni vedno pravi način za razvijanje stabilne osebnosti. Spoštovanje, ki temelji na strahu, ne prinaša rezultatov in če jih, so le-ti posledica dokazovanja drugim, ne samemu sebi.

Danes trener košarke otrok starosti od 6 do 13 let v Košarkarskem klubu Zlatorog iz Laškega, Žiga Jug že peto sezono zapored budno in zavzeto spremlja svoje košarkarske generacije. Poleg selekcijskih treningov v Zlatorogu, na osnovnih šolah v Celju izvaja tudi program košarkarske šole Zlatorog, občasno pa se ukvarja tudi z individualnim trenerstvom, katerega namen je napredek profesionalnih igralcev. Za izvajanje treningov v Sloveniji ima najvišjo izobrazbo, to je TRENER 1. RAZREDA.

ziga5

Način poučevanja je največkrat razlog, da veliko ljudi nadaljuje, največkrat pa celo odneha z aktivnostjo, ki jo sicer opravljajo radi. To se zgodi že zelo zgodaj. Ste oseba, ki ji pravilen način vzgoje pomeni veliko. Kaj za vas pomeni učiti otroka na zanj primeren način?
»Strah pred napakami prinaša izgubo kreativnosti in ker jo otrok potrebuje, da ostane v stiku s seboj skozi življenje, je pomembno, da ostane v stiku z osebo, ki mu to kreativnost pomaga razvijati in ohranjati. Vsi smo otroci, kljub temu, da moramo odrasti in ravno zaradi tega, ker vse preveč stremimo k resnobnosti in nadzoru, pozabljamo, da v nas še vedno živi otrok, ki hrepeni po tem, da se izrazi. V svojem načinu poučevanja košarke se trudim otrokom krepiti užitek do igre, kajti to je pogoj za užitek v igri kasneje. Skozi opazovanje otrok skušam ugotoviti najbolj primerno vlogo zanje. Torej, če otroku ne uspe doseči koša in je zato razočaran, ga podprem in mu objasnim, da je njegova vloga nenadomestljiva tudi zaradi drugih atributov. Moja naloga je, da otroka opolnomočim in mu tako pomagam pridobiti nadzor nad svojim življenjem.«

ziga6

Kot trener košarke, je Žiga Jug mnenja, da je treba imeti odprte vse čute. Vsaka situacija mu predstavlja možnost nabiranja novih informacij, povsod se uči in ni nikoli omejen le na eno področje temveč pridobiva znanje tudi iz drugih športov. Vsako leto obiskuje mednarodne kampe, kjer nadgrajuje svoje košarkarsko znanje, hkrati pa skrbi za svoj osebnostni napredek, ki ga skozi treninge deli tako z mladimi košarkarskimi skupinami kot starejšimi v obliki individualnih treningov. Informacije, ki jih črpa iz različnih virov, mu dajejo strokovno širino, za še večjo učinkovitost pa opravi temu primerne raziskave. Kar vsebuje trdne temelje, uporabi, ostalo opusti a vseeno upošteva.

Znani, že upokojeni košarkarski trener in bivši igralec Phil Jackson, ki je hkrati vaš vzornik, je nekoč dejal, »Moč ekipe je vsak individualni član in moč individualnega člana je ekipa«. Omenili ste opolnomočenje, ki se ne dotika le posameznika ampak tudi celotne ekipe…
»Da, individualno učenje mi daje širino uravnoteženosti. Relacija učitelj-učenec se konstantno izmenjava, enkrat sem učitelj jaz, drugič je učitelj oseba, ki jo treniram. Vzgajanje razmerja tako temelji na medsebojnem spoštovanju kjer oba pridobiva. Nekoristnemu ne posvečamo pozornosti temveč se bolj osredotočamo na koristno in od tu nadaljujemo. Na ta način se posvečam vsakemu posebej, hkrati pa utrjujemo moč skupine, kjer emocij ne zanikamo in potlačimo ampak jih izrazimo na produktiven način. Dobra ekipa temelji na moči poznavanja samega sebe in ostalih članov zato je pomembno, da se ničesar ne sramujemo.«

Trener mora vsak trening dobro pripraviti kajti tako lažje izpolni zastavljen cilj. Kako potekajo vaši treningi?
»Treningi potekajo sistematično v skladu z nivojem znanja skupine in se prilagajajo glede na dnevno zmožnost skupine. Pri delu z mlajšimi, treningi v veliki meri slonijo na razvijanju splošne motorične pripravljenosti in socialnih interakcijah kar nam predstavlja predpogoj za kasnejše dodajanje prvin posameznega športa. Na treningih rad koristim vadbena pomagala, s katerimi poskrbim za nemonotonost učnega procesa, saj s tem otroke držim ne le v fizični, ampak tudi v mentalni pristotnosi, ki je nujno pomembna za razvoj posameznika. Vse skupaj seveda bazira na pristnih človeških interakcijah. Moj način treniranja ne pomeni zahtevati, temveč inspirirati ljudi, da naredijo spremembo.«

Filozofija košarkarskega programa, ki ga izvaja Žiga Jug se glasi »Igrajmo skupaj, z glavo in s srcem«. V življenju je nesmiselno pričakovati, da nas bodo ljudje ubogali. Ustvarjati umeten nadzor skozi radikalne spremembe ali kazni, otroku predstavlja notranji pritisk, zaradi katerega jih večina podleže v smislu izvršitve ukaza in zahtev. Večina avtoritet v športu zlorablja svoj položaj in se posveča nadzoru, ki največkrat temelji na strahu in begom pred seboj. Žiga se zaveda, da je to pot, ki uničuje človeški potencial in podpira dejstvo, da se je potrebno ukvarjati v življenju le s stvarmi, ki jih lahko kontroliramo v korist vseh in da so vsi strahovi tam le zato, da se z njimi soočimo. To pomeni poslušati svoje srce in uživati v tem, kar radi počnemo.

Vaša vizija v prihodnosti zagotovo pelje v širitev poslanstva, ne le v sami igri košarke, ampak tudi na osebnostnem nivoju. Kaj je tisto, kar želite razvijati še naprej?
»Z delom na sebi in svojim izobraževanjem želim otrokom prenašati znanje in jim dati smernice, s pomočjo katerih bodo lažje premostili morebitne izzive, ki jih še čakajo na svoji poti. Moja velika želja je še naprej delovati v okolju, kjer je napredek na prvem mestu, kjer gre pravzaprav za osredotočanje na sam proces razvoja in ne toliko na rezultat. Rezultat je le nekakšen stranski produkt dobro načrtovanega in izvedenega programa. Prav tako razmišljam o delu na akademiji doma ali v tujini, kjer bom lahko deloval na način, ki ga izvajam že danes.«

Brez primerne športne opreme pa tudi fizična pripravljenost odpade. S profesionalno športno opremo so treningi vrhunski, pripravljenost odlična, rezultati pa zavidljivi. Žiga Jug na svojih treningih uporablja ravnotežno ploščo SKLZ – Balanz Board™, koordinacijsko hitrostno lestev SKLZ – Quick Ladder™, hitrostne ovire SKLZ – Speed Hurdles™, reakcijsko žogico – Reaction Ball™ in označevalne stožce za trening SKLZ – Agility Cones™.
Namreč, v športu ne smemo zanemariti osnovne resnice, ki pravi, da je odlična fizična pripravljenost le posledica pravilne umske in duševne naravnanosti.

Več o profesionalnih športnih pripomočkih SKLZ si lahko ogledate na spletni povezavi www.sportnaoprema.si.

 

Intervju zapisala: Alenka Zapušek