SKLZ trenerji delujejo pod okriljem SKLZ SLOVENIJA in pri svojem delu redno uporabljajo opremo SKLZ.

>> SKLZ trenerje odlikuje strokovnost in nenehna želja po izpopolnjevanju in novih izkušnjah. Njihova osredotočenost na točno določeno področje dela oz. treniranja predstavlja specifične pristope in posledično boljše rezultate za vadeče.

>> SKLZ trenerji imajo ustrezno formalno izobrazbo (Fakulteta za šport oz. primerljiva kvalifikacija) kot tudi ogromno neformalnih znanj, pridobljenih na seminarjih in konferencah doma in po tujini. SKLZ trenerji niso zgolj promotorji blagovne znamke SKLZ, ampak se aktivno vključujejo v svetovanje rekreativnim kot profesionalnim športnikom, izvajajo različne oblike SKLZ vadbe in kot predavatelji sodelujejo na SKLZ konferencah, kot je bila 1. športna konferenca v Ljubljani.

>> SKLZ trenerji imajo dovolj visoko stopnjo samoiniciativnosti, da brez oklevanja svetujejo vsem uporabnikom SKLZ opreme ne glede na status, starost ali kraj bivanja. Njihovo poslanstvo je približati metode profesionalnega treninga rekreativnim športnikom in jih opozarjati na nevarnosti in možnosti za izboljšave.

V letu 2014 pod okriljem SKLZ SLOVENIJA delujejo SKLZ PRO TRENERJI v naslednjih področjih fizične in tehnične priprave:

– DIAGNOSTIKA ŠPORTNIKA in FIZIČNA PRIPRAVA EKIP ter REPREZENTANC  (Mito Šinkovec)

– FUNCKIONALNA VADBA SKLZ (Uroš Bernard, Jan Kovačič, Urška Rihter)

– TAEKWONDO in KICK BOX (Uroš Bernard)

– KOŠARKA (Žiga Jug)